Identiteetin hallintaprojektit ovat väistämättä melko mittavia hankkeita, sillä ne koskettavat koko organisaatiota. Kertarysäyksellä identiteetin hallintaprosesseja ei voi ottaa käyttöön pelkästään jo toiminnallisten ja teknisten riskien vuoksi.

Identiteetinhallintaprosessien käyttöönotto tapahtuu helpoiten vaiheittain, sopivin pienin askelin. Käytännössä pyritään projektin vaiheet pitämään maksimissaan kolmen kalenterikuukauden mittaisina. Vaiheiden priorisointi tapahtuu etenemissuunnitelman (RoadMap) sekä valmistelevien ryhmätöiden pohjalta.

Tyypillisesti identiteetinhallintaprojekteissa voi olla esimerkiksi seuraavia vaiheita:

  • identiteettisäilön perustaminen
  • pääsynhallintaprosessien määritys
  • työasemien hallinnan automatisointi
  • provisiointipalvelun määritys ja automatisointi
  • sisäisen kertakirjautumisratkaisun käyttöönotto
  • ulkoisen kertakirjautumisratkaisun käyttöönotto
  • portaalipalvelujen rakentaminen
  • identiteetti-liittoutumien (federointi) perustaminen
Suomeksi
Kartoitus ja auditointiRoadMap ja ryhmätyötProjektien toteutus
tunnussalasanaMikä tämä on?