RoadMap

Kartoituksen suositusten perusteella ja mahdollisen auditoinnin tuloksena syntyy RoadMap eli etenemissuunnitelma identiteetinhallinnan nykytilasta tavoitetilaan.
RoadMap kuvaa ja priorisoi toimenpiteet, joiden avulla kehityshankkeet voidaan toteuttaa yhtenä tai useampana projektina.

Ryhmätyöt

Kartoitus/auditointi ja Roadmap tuovat esiin identiteetin hallinnan kehityskohteet suhteellisen karkealla tasolla. Mikäli ennen varsinaisten toteutusprojektien lukkoonlyöntiä ja priorisointia halutaan syventää joidenkin prosessien ymmärtämystä, voidaan järjestää ryhmätöitä halutuilta alueilta. 

Syventäviä päivän kestäviä ryhmätöitä voi olla esim:

  • käyttäjähallintaprosessit
  • tunnistusmenetelmät
  • pääsyn hallinta ja käyttöoikeuksien määrittely
  • kertakirjautuminen  
  • federointi
Suomeksi
Kartoitus ja auditointiRoadMap ja ryhmätyötProjektien toteutus
tunnussalasanaMikä tämä on?