Kartoitus

Kartoitamme verkkoympäristönne, käyttäjät, käyttöoikeudet, resurssit ja hallintaprosessinne. Kartoitus tehdään sekä ohjelmallisesti että haastatteluin.

Tuloksena saamme vakiomuotoisen raportin ympäristönne nykytilasta sekä suositukset kehityskohteiksi. Raportti toimitetaan sekä paperilla että sähköisenä, ja se mahdollistaa dokumentin ylläpidon ympäristön muutosten myötä.

Kartoituksen teko kestää tyypillisesti n. 2 konsultointipäivää, kartoitettavan ympäristön laajuudesta riippuen.
Pyydä tarjous!

Auditointi

Auditointi on syvällisempi tietoturva-asioiden selvitys, ja se tehdään kartoituksen pohjalta. Auditoinnin painopiste on tietoturvassa, ei pelkästään yrityksen sisäisiin prosesseihin liittyen, vaan myös ulkoisissa yhteyksissä asiakkaisiin, kumppaneihin, viranomaisiin, jne.

Tyypillisesti auditointi kestää ympäristöstä ja organisaatiosta riippuen muutaman päivän. Kerro meille organisaatiostasi, käyttäjien määrästä, verkkoympäristöstä ja tarpeistanne, niin teemme teille tarjouksen tietoturva-auditoinnista. 

Suomeksi
Kartoitus ja auditointiRoadMap ja ryhmätyötProjektien toteutus
tunnussalasanaMikä tämä on?