Identiteetin hallinta on tietoturvaa

Identiteetin hallinta on käyttäjien, resurssien ja asiakirjojen hallintaa. 

Käyttäjät ovat organisaation sisäisiä tai ulkopuolisia henkilöitä, joille myönnetään tai evätään käyttöoikeuksia organisaation hallinnoimiin verkkopalveluihin. Käyttäjän tunnistus riittävällä varmuudella sekä käyttöoikeuksien roolipohjainen hallinta ovat käyttäjähallinnan keskeisiä teemoja.

Resurssit ovat käyttäjän käytössä olevia laitteita, sovelluksia ja järjestelmiä, joiden avulla hän hyödyntää roolissaan tarvittavia palveluja.

Laitteet ovat tyypillisesti työasemia, kannettavia, palvelimia ja mobiililaitteita, mutta ne voivat yhtä hyvin olla tulostimia, levytilaa, verkkolaitteita, jne.

Verkottuvan maailman ja liikkuvien käyttäjien myötä haasteena on hallita heidän oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan käyttää näitä resursseja turvallisesti missä tahansa.

Resurssien hallinnan tulisi olla yksinkertaista, turvallista ja helposti auditoitavaa.

Suomeksi
Identiteetin hallinta lisää tietoturvaaKertakirjautuminen (SSO) on hyvä alkuLiity postitus- listallemme!
tunnussalasanaMikä tämä on?